קבלה

קבלה ואקטואליה

אקטואליה הינה עיסוק בנושאים שעל פרק היום ברגע נתון,  וכאשר האירוע מסתיים והזמן חולף הוא חדל להיות אקטואלי ועיסוק בו אינו נכנס תחת הקטגוריה של אקטואליה. 

יחד עם זאת אקטואליה יכולה לעסוק באירוע למרות שהסתיים במידה ויש לו השפעה ישירה על אירועים אחרים או שהוא נכנס תחת קטגוריה רחבה יותר שהיא ממשיכה להיות אקטואלית. ולעיתים מתקיימים שתי האפשרויות במקרה אחד. נביא שתי דוגמאות במקרה של אירוע טרור העיסוק באותו אירוע ממשיך להתקיים ולהיות אקטואלי כחלק מהשיח ומלחמה בטרור וכן הוא אקטואלי לתקופה של חיים שלמים לבני משפחתו של הנפגע ויכול להיות גם לחבריו הקרובים.

נשאלת השאלה כיצד מתקשרת חוכמת הקבלה לאקטואליה הרי חוכמת הקבלה עוסקת בעולמות רוחניים , במושגים כמו פרצופים וספירות ומה הקשר של כל כאלה לאקטואליה היום יומית בחיי בני האדם.

כדי לענות על השאלה הזו צריך להתבונן במטרת הבריאה על פי חוכמת הקבלה שהיא גילוי הבורא לנבראים בעולם הזה .  כלומר בני אדם צריכים לרכוש בחייהם ידע ויכולות מתאימות או בשפת הקבלה כלים מתאים בהם יוכלו לגלות את הכוח העליון . 

כדי שאדם ירכוש את  הכלים הללו חוכמת הקבלה צריכה להשתלב ולהיות חלק מרכזי בחייו וכך היא הופכת להיות מרכיב באקטואליה בחייו של האדם.

חוכמת הקבלה מלמדת אותנו שיש כוח עליון שברא את המציאות ומנהל אותה , והנבראים הם חלקים במערכת אחת הקשורים זה לזה ואמורים להרגיש את כל המערכת ואת הכוח העליון וכן שהוא רוצה רק בטובתם. 

אנו רואים שהמציאות מראה לנו תמונה שהיא רחוקה ביותר ממה שמלמדת חוכמת הקבלה לכן על האדם להשתמש בכלים שמלמדים אותנו המקובלים כדי להשיג את תמונת המציאות האמיתות וכאן משתלבת חוכמת הקבלה בחייו היום יומיים של האדם והופכת אקטואלית. 

הבנה שכל מה שקורה בחייו כל האירועים הינם בעלי משמעות בתהליך שיביא אותו להשגת מטרת הבריאה עבורו. מביאה את האדם להשתמש בכל  אירוע אקטואלי, על ידי לימוד והבנה  כיצד למנף את אותו אירוע על פי חוכמת הקבלה לשלב נוסף לקראת בטיפוס בסולם הדרגות. 

הדבר יבוא בעיקר לידי ביטוי ביחס לסובבים אותו באקטואליה היום יומית , כלומר לא עוד חיים על פי המוטו  אני ואפסי עוד. אלה מאמץ את ואהבת לרעך כמוך כמונח אקטואלי בחייו.


Posted

in

by

Tags: