ספר עץ החיים

בשני העשורים האחרונים מצטרפים אל מדפים רבים, עוד ועוד ספרים המבקשים לעשות סדר בין מהות החיים, בין התפקיד שלנו בעולם ועד הגעה אל נקודת ה"נרוונה" המבוקשת. אך היהודית הצליחה לגלות במידה מה את כל אלו, החל מלוחות הברית שירדו מהר סיני ובישרו על חוקים שאין לעבור אותם ועד אל מצוות ומנהגים המבקשים מהאדם המאמין לצלוח את בעיותיו ולהגיע אל "נירוונה" דרך אמונה שורשית.
אחד הספרים אשר נחשבים לאחד מעמודי התווך בעולם הקבלה היהודי הוא לא אחר מאשר "ספר עץ החיים" אשר נכתב על ידי הרב יהודה אשלג המכונה גם "בעל הסולם"

ספירה ימנית מרכזית ושמאלית

האדם משול לעץ עוד מימי בראשית ועד אל פסוקי תהילים, המזכירים כי לאדם יש שורשים וענפים היוצאים ממנו. אך בספר עץ החיים נעשה בירור מעמיק יותר של ספירות הקבלה ומלאכת סודות הבריאה, כך מסביר הרב יהודה אשלג כי קיימות עשרה ספירות הבנויות משלושה עמודים. העמוד הימני הוא עמוד החסד שכוללו בתוכו נצח, גדולה וחכמה. העמודה המרכזית המשתלשלת מהעמוד המרכזי "כתר" וממנה יוצאים תפארת, יסוד ומלכות. אילו בעמודה השמאלית משתייכים הבינה, גבורה וההוד אשר מתחברים אל עמודה אמצעית והיא היסוד. ספירות אלו שונות גם באנרגיה שלהן, גם במיקום שלהן מבחינת הבריאה וגם מבחינת התייחסות של כל אחת מהן ביחס לחייו של האדם, לפוטנציאל שלו ועד אל תחושות אסטראליות.

ספירות עליונות וספירות מידות

הספירה העליונה שהיא ה"כתר" מסמלת את ההנהגה האלוקית בעולם ואת ההשגחה, ספירה אליה בני האדם אינם יכולים להגיע והיא נחשבת גבוהה מבינתם. אך שאר הספירות מושפעות או יותר נכון "יוצאות" מספירת המלכות. כך למשל החכמה מעניקה את האנרגיה הגבוהה של הכתר, לכדי הגדרה מעשית לרעיונות ראשוניים ולחזון. ספירת הבינה שגם היא ספירה עליונה, מוזנת מהחוכמה ותפקידה להבדיל בין העיקר לתפל ולהפיק הבנות מאותו החזון שבספירת החכמה. הספירות התחתונות משולות לאבות האומה היהודית, החל מאברהם, יצחק, יעקב ועד אל דוד המלך ויוסף הצדיק. כל אחת מהספירות הללו מייצגות תוכנה בולטת באבות האומה, כך למשל מלכות מסיימת את הספירות אך גם מייצגת את העולם הגשמי ולצידו עשייה רוחנית. מצד שני אברהם אבינו הידוע באהבת חינם וחסד, מיוצג בספירת החסד.


Posted

in

by

Tags: