משיח

" עד שיבוא המשיח ויוכיח שהוא ולא אחר…" ,במילים הללו של לוין קיפניס הפותחים את השיר על המשיח ובעוד עשרות שירים וסיפורים שנכתבו על המשיח מקופלים המוטיבים העיקריים העומדים מאחורי המונח "משיח". 

מהו משיח  או מי הוא המשיח או יותר נכון כיצד ניתן להוכיח שאדם מסוים הוא המשיח, שאלות  אלו נשאלו על ידי בני האדם ללא הבדלי דת, גזע ומין משחר ההיסטוריה. 

בני האדם פיתחו תיקווה וציפייה לנקודת זמן כל שהיא בעתיד בה תשתנה המציאות הנוכחית ותהפוך להיות מציאות של חיים באחווה ושלום וכל המלחמות יתמו מן העולם.  את התהליך על פי שלושת הדתות הגדולות ינהיג המשיח.

ביהדות המשיח מכונה משיח בן דוד כלומר נצר לשושלת דוד המלך , הוא יהיה בעל כוחות אלוקיים ויביא גאולה ותיקון לעולם. על פי האמונה היהודית בכל דור ודור צפוי להגיע המשיח ועל זה נוהגים היהודים להתפלל.

על פי הדת המוסלמית המשיח מכונה מהדעת המעניין הוא שלא כתוב עליו בקוראן אלה רק בתוספות בתורה שבעל פה. המשיח יביא שלום בין שני הפלגים באיסלנד השיעים והסונים ויפתור עבור בני האדם את בעיות הקיום היום יומיות. 

בנצרות בשונה משתי הדתות היהדות והאסלם המשיח הינו ישו שכבר היה בעולם ויחזור שוב באחרית הימים.

המעניין הוא שבשלושת הדתות מדובר שהמשיח יביא שלום בעולם לאחר מלחמה עולמית עקובה מדם. 

חוכמת הקבלה מתייחסת למושג משיח בצורה שונה לחלוטין מהיחס לו הוא זוכה בדתות השונות. חוכמת הקבלה מדברת על תיקון האדם כלומר על פי הבורא שברא את העולם מתוך כוונה להטיב לנברא, ברא נברא שהוא הפוך ממנו וצריך לעבור תהליך של תיקון כדי לקבל את כל הטוב והעונג שהבורא הכין עבורו. כלומר הבורא הינו כוח אהבה והשפעה ברא רצון לקבל שיוכל לקבל את אותה השפעה אך אותו רצון לקבל צריך לעבור תיקון שיהיה מסוגל לקבל על מנת להשפיע וכך יהיה בהשתוות צורה עם הבורא ויהיה לו היכולת להשיג את כל ההטבות שחשב האלוהים עבורו.

היכולת להוציא את האדם מהרצון לקבל ולהעבירו לרצון להשפיע, בחוכמת  הקבלה מיוחסת לכוח שניקרא משיח שמגיע על ידי תפילה של האדם לבורא. 

הכוח הזה יכול להתלבש לעיתים בבן אדם שמקבל מלמעלה כוחות וידע אותם הוא אמור להעביר ליתר בני האדם , רבי יצחק לוריה הידוע בכינויו האר"י הקדוש מכונה בחוכמת הקבלה משיח בן יוסף. הוא קיבל את הרשות מן השמים לספר על מטרת הבריאה ולהעביר את חוכמת הקבלה מנקודה בה עסקו רק יחידי סגולה בלימוד חוכמת הקבלה והעבירו את הידע ממורה לתלמיד , לנקודת זמן בה הוא פתח את לימוד חוכמת הקבלה לכל אדם שנדלקת בו הנקודה שבלב שהיא חלק מנשמתו והוא מתחיל לשאול שאלות על משמעות החיים ומטרת קיומו וקיום הבריאה. או במילים פשוטות מי אני ? מאין באתי ? לאן אני הולך ? ולמה לי כל זה ? .


Posted

in

by

Tags: